Besøgstjeneste til gensidig glæde

Besøgstjenesten formidler hjemmebesøg til mennesker, der har brug for og lyst til at lære et andet menneske at kende, og som har svært ved at komme ud blandt andre. Erfaringen viser, at besøgene kan blive til gensidig glæde og opmuntring for både besøgsvært og besøgsven.

Besøgenes indhold

Besøgsvært og ven kan være sammen om mange ting - fx socialt samvær, samtale, ture ud af hjemmet, fælles oplevelser såsom koncert eller udstillinger, spille kort, højtlæsning m.v. Man finder sammen ud af, hvad besøget skal indeholde. 

Det er ikke meningen at besøgsvennen skal udføre praktisk arbejde i hjemmet. Besøgstjenesten er altid et supplement til den service, der ydes fra det offentlige.

Hvad skal der til for at blive besøgsven?

  • At du har tid, lyst og overskud til at gå på besøg (hyppighed og længde af besøgene aftales nærmere. Det vil typisk være 1-2 timer hver eller hver anden uge) 
  • At du kan lytte
  • At du er trofast og har evne til at skabe en tillidsfuld kontakt
  • At du kan skabe en ligeværdig kontakt 
  • Overholde tavshedspligten

Som frivillig besøgsven inviteres du 1-2 gange om året til at mødes med de andre besøgsvenner, dels for at udveksle erfaringer og at komme på kursus/inspirationsdag. 

Henvendelse og kontakt

Vi arbejder ud fra et kristent værdigrundlag og taler gerne om livets store, vigtige og svære spørgsmål, hvis besøgsværten ønsker det. Besøgsvenner er ganske almindelige mennesker, men den tvivl og usikkerhed det giver. Det er vigtigt, at man er troværdig i en samtale. Der er altid hjælp at hente hos Lisbet, der er ansvarlig for besøgstjenesten. 

Kunne du tænke dig at blive besøgsven eller at få besøg - eller blot høre lidt om besøgstjenesten, så kontakt kirke- og kulturmedarbejder Lisbet Møller Larsen.