Koncerter i Trinitatis Kirke


Musikgudstjeneste til Allehelgen

Søndag d. 3. november kl. 16: Musikgudstjeneste til Allehelgen 

 

Trinitatis Kirke Pigekor, Juniorpigekor og Børnekor

Løgumkloster Kirkes Børnekor

Dennis Fick, dirigent

Niels Erik Aggesen, orgel

Elli Krog Foldager, liturg

Allehelgens søndag bliver der mulighed for et genhør med den nyskrevne kantate til Allehelgen, som Trinitatis Kirkes Pigekor, Juniorpigekor og Børnekor opførte sidste år. De mange medvirkende - ca. 60 korsangere - der alle synger i Trinitatis Kirkes tre forskellige kor gentager succesen i år sammen med Løgumkloster Kirkes Børnekor.

Det er Jakob Lorentzen, organist i Holmens Kirke, der har skrevet musikken og Lisbeth Smedegaard Andersen, teksten. Der indgår fire nyskrevne Allehelgens salmer og nye tekster til mange nye korsatser værket også indeholder. Hele musikgudstjenesten indrammes af to kendte salmer: Den store hvide flok vi se og Dejlig er jorden.

Concerto Copenhagen

Søndag den 17. november kl. 16.00 

Lars Ulrik Mortensen, dirigent

Musik af J.S. Bach - bl.a. Kaffekantaten og Orkestersuite

Denne søndag får Fredericia og Trinitatis Kirke fornemt besøg. I samarbejde med Fredericia Musikforening arrangeres en koncert med Concerto Copenhagen, der ubetinget er Danmarks fremmeste barokorkester med stor international bevågenhed.

Concerto Copenhagen tourneer over hele verden - Europa, USA, Japan og Australien - og samarbejder med mange af tidens internationalt kendte kunstnere inden for den tidlige musik som f.eks. Emma Kirkby og Andreas Scholl. Orkesteret har indspillet en lang række CD-er og er blevet belønnet med flere prestigefyldte, internationale priser. Lars Ulrik Mortensen er leder af Concerto Copenhagen og er kendt som en af vor tids førende cembalister og kammermusikere. Han modtog i 2007 Leonie Sonnings Musikpris.

Det er således en helt usædvanlig koncert, der venter tilhørerne i Trinitatis Kirke. På programmet står barokmusik af J.S. Bach med bl.a. Orkestersuite nr. 4 og Kaffekantate.

Entre kr. 100,- Billetsalg ved indgangen til kirken fra kl. 15.00

Advents- og julekoncert

Søndag den 1. december kl. 16.00

Trinitatis Kirke Pigekor

Trinitatis Kirkes Juniorpigekor

Trinitatis Kirkes Børnekor

Niels Erik Aggesen og Dennis Fick, dirigent og orgel

Trinitatis Kirkes traditionelle advents- og julekoncert finder som vanligt sted 1. s. i advent, i år søndag d. 1. december kl. 16.

Det er en julekoncert, hvor alle kirkens korsangere medvirker - ca. 60 korsangere, der synger i et af kirkens tre kor: Trinitatis Kirkes Pigekor, Juniorpigekoret og Børnekoret. Korene optræder sammen og hver for sig, og dirigeres af kirkens organister Niels Erik Aggesen og Dennis Fick. Trinitatis Kirkes Pigekor synger bl.a. Jakob Lorentzens “Missa Brevis”. Og fremfor alt indeholder programmet en lang række af vore kendte og traditionelle advents- og julesalmer, hvor også en del af de nyere julesalmer og -sange vil indgå i programmet.

Der spilles ligeledes julemusik på kirkens orgel. Niels E. Aggesen og Dennis Fick har udvalgt enkelte orgelstykker til advents- og juletiden. Endelig får publikum også lejlighed til at får rørt stemmebåndene, idet der også indgår et par fællessalmer i programmet.

Aftensang

 Aftensang i Trinitatis Kirke lørdage kl. 16.00-16.30 i november - december 

 ”Aftensangen” er et forløb over ca. 30 minutter med sang- og musikindslag, refleksion og fællesalmer til kirkeåret og årstiden.  Et forløb, der skaber rum til fordybelse og eftertanke i årets mørkeste tid. Kirkens præster medvirker på skift med en kort refleksion over et valgt tema og kirkens korsangere synger for på fællessalmerne med Niels Erik Aggesen eller Dennis Fick ved orglet. Derudover er der forskellige lokale medvirkende.

Aftensangen foregår i kirkens kor og der afsluttes med et glas gløgg i kirkens våbenhus.

 

Lørdag d. 16. november     Solister fra Trinitatis Kirkes Pigekor

Lørdag d. 23. november     NOTA-koret; Aarhus; Dennis Fick, dirigent                  

Lørdag d. 30. november     Korsangere fra Trinitatis Kirkes Pige- og Juniorpigekor - med fredslyset

                                        fra Bethlehem                    

Lørdag d. 7. december       Hannerup Kirkes Børne- og Ungdomskor; Tanja Christiansen, dirigent og                                                 orgel

Lørdag d. 14. december      Agate og Andrez Blautz, guitarer           

Lørdag d. 21. december      Sct. Michaelis Kirkekor; Jens Ole Jespersen, dirigent og orgel                     

 

 

 

Helligtrekongerskoncert

Søndag den 5. januar kl. 16.00

Odense Kammerkor

Uffe Most, dirigent

Niels Erik Aggesen, orgel

Søndag den 5. januar afsluttes julen i Trinitatis Kirke traditionen tro med en helligtrekongerskoncert. Vi får besøg af Odense Kammerkor under ledelse af korets nye dirigent Uffe Most.

Odense Kammerkor - det tidligere Syddansk Universitetskor synger et program med afsæt i advents- og juletiden, og Niels Erik Aggesen medvirker på orglet til et par fællessalmer og enkelte orgelværker.

Koncerten arrangeres i samarbejde med Y’s Men’s Club, distrikt Lillebælt.

Orgelkoncert

Søndag den 2. februar kl. 16.00 

Niels Erik Aggesen, orgel

Programmet ved denne solokoncert består af fransk orgelmusik. Symfoniske orgelklange af M. Duruflé og

Cesar Franck; to lyriske orgelværker af Ch. Tournemire sammen med påskedramaet “Victimae Pachali” og

Gigouts medrivende toccata som afslutning på koncerten.

Det er kirkens egen organist, der sidder ved orglet og undervejs også fortæller om værkerne.

Korkoncert

Søndag den 29. marts kl. 16.00

Akademisk Kor, Århus

Jonas Rasmussen, dirigent

Akademisk Kor Århus er et professionelt arbejdende, klassisk amatørkor, som blev dannet i 1985 og består af omkring 30 sangere i alderen 20-35 år med tilknytning til musiklivet omkring Aarhus Universitet og Det Jyske Musikkonservatorium.

Koret ser det som sin fornemste opgave at formidle glæden ved musikken til publikum og synger hvert år omkring 15 koncerter i Danmark samt turnerer i udlandet. De seneste år har koret bl.a. besøgt Tyskland, Spanien, Østrig, Sverige, Norge, USA, England og Italien.

Musikgudstjeneste

Påskelørdag den 11. april kl. 22.00

Trinitatis Kirkes Pigekor

Niels Erik Aggesen, orgel

Elli Krog Foldager og Bent Andreasen, liturger

Den mørklagte kirke og den dæmpede musik efterlader ingen i tvivl om, at det er mørket, der råder. Med tekstlæsninger, der udtrykker sorg, afmagt og fortvivlelse, og et kirkerum, der kun er oplyst af få levende lys, opleves stemningen intenst. Men når opstandelsesordet lyder og kirkerummet langsomt oplyses, skifter stemningen karakter fralangfredagsmørket til lyset påskemorgen.

Påskenat i Trinitatis Kirke er en meget stemningsfuld musikgudstjeneste, der i ord og toner stiller de store modsætninger op mod hinanden: Lys og mørke, liv og død.

Det er Trinitatis Kirkes Pigekor, der fylder rummet med sang, og ved orglet sidder Niels Erik Aggesen, der også spiller enkelte orgelværker.

Anna Francks Dagbog

Søndag den 26. april kl. 10.00

Nis Bank-Mikkelsen, oplæsning

Jens Schou, klarinet

Anders Singh Vesterdahl, harmonika

Elli Krog Foldager, liturg

Tjenesten denne søndag i 75-året for Danmarks befrielse får en helt særlig karakter. Den kendte skuespiller Nis Bank-Mikkelsen læser tekster fra Anna Francks Dagbog, der er en af de mest læste bøger i verden og et af de vigtige vidnesbyrd om udslettelsen af jøder under 2. verdenskrig.

Klezmermusikken var jødernes musik og trøst i Østeuropa før 2. verdenskrig og skæbneforbundet med jødernes historie.

Alsang - i 75 året for befrielsen

Mandag den 4. maj 

Trinitatis Kirkes Pigekor, Juniorpigekor og Børnekor,

Niels Erik Aggesen og Dennis Fick, orgel og dirigent,

borgmester Jacob Bjerregaard,

skoleleder Joachim Grundtvig

og sognepræst Bent Andreasen vil på skift introducere sangene.

Stort fællessangsarrangement i samarbejde med byens 4. maj komité, hvor hele Fredericia synger

i anledning af 75-året for Danmarks befrielse. Der synges og fortælles om de sange og salmer,

der knytter sig til befrielsen, til Fredericias historie og til forår og frihed.

OBS! Tidspunktet afstemmes med øvrige 4. maj arrangementer

og fastlægges derfor først senere.

Minde- og festkoncert

Søndag den 5. juli kl. 19.00

Musikere fra Slesvigske Musikkorps

Trinitatis Kirkes Pigekor og Juniorpigekor

Herrestemmer fra bl.a. Christianskirkens

Drenge- og Mandskor

Dennis Fick, dirigent

Niels Erik Aggesen, orgel.

Dette er årets store koncert i Trinitatis, hvor det er klogt at komme i god tid for at få plads. I år ligger

hovedvægten på dansk musik fra tiden omkring 1850 samt de velkendte 5. juliværker: Prins Jørgens March, Morgensang fra Elverskud, Altid frejdig og til sidst Kongernes Konge.

Programmet vil bl.a. også indeholde nye danske sange med musik af Søren Birch og tekster af Benedicte Præstholm.

Messingkvintetten fra Slesvigske Musikkorps med Henrik Rønnow, trompet; Martin Knudsen, trompet; Morten W. Eriksen, horn; Mette Krüger, basun og Lars B. Olsen, tuba medvirker i samspil med organist Niels Erik Aggesen på orgel.

Derudover medvirker Trinitatis Kirkes Pigekor og Juniorpigekor suppleret af en række herrestemmer fra andre kor under ledelse af organist Dennis Fick.

Morgensang

Mandag den 6. juli kl. 9.30

Janne Solvang, sopran

Jesper Topp, orgel

6. juli-festdagen indledes med morgensang i Trinitatis Kirke.

Jesper Topp, organist ved Jerne Kirke, Esbjerg og sopranen Janne Solvang har sammensat et program med fokus på Weyse og Ingemanns morgensange. Der bliver også mulighed for at genopfriske tre nye danmarkssange skrevet til 5. og 6. julikoncerterne 2019 med tekst og musik af henholdsvis Benedicte Præstholm og Søren Birch.

Efter morgensangen indbydes der til kaffe og rundstykker i sognegården frem til 6. juli processionens start kl. 11.00.

6. juli aftenkoncert

Mandag den 6. juli kl. 21.30

Trinitatis Kirkes Pigekor

Niels Erik Aggesen, dirigent

Dennis Fick, orgel

Ved aftenkoncerten er det kirkens egne kræfter, der står for musikken. Det bliver et program med særlig fokus på den danske romantiks “grand old man” J. P. E. Hartmann, der levede fra 1805-1900.

Dennis Fick spiller satser fra Hartmanns store orgelsonate og Trinitatis Kirkes Pigekor synger en række helt særlige korsatser af Hartmann.

Det er Trinitatis Kirkes musikudvalgsformand Sven Ingvar Thomasson, der i Det Kgl. Biblioteks arkiv har fundet en række hengemte og glemte - eller måske blot oversete - sange af Hartmann, som fremføres ved koncerten, bl.a. Hartmanns korversion af H.C. Andersens “I Danmark er jeg født”.

Sommerkoncert med Kiev Kammerkor

Torsdag den 6. august 2020 kl. 20.00

Mykola Hobdych, dirigent

Trinitatis Kirke får atter besøg af Kiev Kammerkor som led i korets Danmarksturné.

Det er et helt særligt kor, med den storladne russisk-ortodokse kirkemusik og stor stemmepragt.

Repertoiret omfatter stort set al slags musik, gammel og ny, kirkelig og verdslig, vest- og østeuropæisk, men for det danske publikum er det den russisk-ortodokse og ukrainske musik, som har gjort stort indtryk.

Koret består af 21 konservatorieuddannede sangere.

Der kan købes billetter ved indgangen fra kl. 19.15 á kr. 80,-.