Koncerter i Trinitatis Kirke


Koncerter der markerer 5.-6. juli fejringen

Forpremiere på årets 5. julikoncert

Torsdag den 20. juni kl. 20.00

Musikere fra Slesvigske Musikkorps

Trinitatis Kirkes Pigekor og Juniorpigekor

Herrestemmer fra Christianskirkens Drenge- og Mandskor 

Søren Birch og Niels Erik Aggesen, dirigenter

Dennis Fick og Niels Erik Aggesen, orgel.                                       

Torsdag d. 20. juni arrangeres en “ekstra”5. julikoncert. Anledningen er det lille jubilæumsår - 170-året for udfaldet fra Fredericia - hvor musikprogrammerne ved koncerterne 5. og 6. juli i Trinitatis Kirke vil indeholde flere nye og ny-fundet historisk musik fra tiden omkring 1850. Allerede ved koncerten d. 20. juni bliver der lejlighed til at skifte bekendtskab med de nye musikværker, inden de igen fremføres 5. og 6. juli.

Årets store nyhed er en komposition, der indeholder tre nye Danmarkssange, som tekstforfatter Benedicte Præstholm - til lejligheden - har skrevet teksten til. Komponisten Søren Birch har skrevet musikken - et stort værk for kor, messingkvintet og orgel. Projektet er støtte af Augustinusfonden, Oticonfonden, VAF-Fonden, Fredericia Kommune og Tove Bjørnshauges Fond. 

Desuden får en hengemt komposition af Niels W. Gade fra 1849 en repremiere. Trinitatis kirkens musikudvalgsformand Sven Ingvar Thomasson har fundet noderne på Det Kgl. Bibliotek, og musikken er siden arrangeret af Lars B. Olsen for messingkvintet og orgel. Det har været Gades bidrag til “Ånden fra 1849”, oprindelig skrevet for 4-hændigt klaver og formentlig tænkt som musik, der dengang kunne spilles rundt i hjemmene. Det er tre karakterstykker op. 18 “Hornet lyder og Trommen gaaer” med satsbetegnelserne “Bortrejse - Valpladsen - Hjemkomst”.

Ved koncerten medvirker ud over Trinitatis Kirkes Pigekor Messingkvintetten fra Slesvigske Musikkorps i samspil med organist Niels Erik Aggesen på orgel. Endelig suppleres Trinitatis Kirkes Pigekor af en række herrestemmer fra andre kor under ledelse Søren Birch, der ved koncerten dirigerer sit eget værk.

Minde- og Festkoncert

Fredag den 5. juli kl. 19.00                                       

Musikere fra Slesvigske Musikkorps

Trinitatis Kirkes Pigekor og Juniorpigekor

Herrestemmer fra Christianskirkens Drenge- og Mandskor

Søren Birch og Dennis Fick, dirigenter     

Niels Erik Aggesen, orgel

Trinitatis Kirkes kendte og elskede 5. juli-koncert – Minde- og Festkoncerten - finder sted fredag den 5. juli kl. 19. Koncerten er et led i rækken af Fredericias mange arrangementer i anledning af 5. og 6. juli-begivenheder. Og det er en koncert, hvor hovedvægten ligger på dansk musik fra tiden omkring 1850 og de velkendte 5.-juliværker: Prins Jørgens March, Morgensang fra Elverskud, Altid frejdig og til sidst Kongernes Konge.

I år er der dog i anledning af 170-året for udfaldet en del nyt på programmet. Komponisten Søren Birch har skrevet et nyt værk for kor, messingkvintet og orgel, hvori der indgår tre nye Danmarkssange med - til lejligheden - nyskrevne tekster af Benedicte Præstholm. Projektet er støttet af Augustinusfonden, Otoconfonden og Fredericia Kommune.

Desuden får en hengemt komposition af Niels W. Gade fra 1849 en repremiere. Kirkens musikudvalgsformand Sven Ingvar Thomasson har fundet noderne på Det Kgl. Bibliotek, og musikken er siden arrangeret af Lars B. Olsen for messingkvintet og orgel. Det har været Gades bidrag til “Ånden fra 1849”, skrevet for to 4-hændigt klaver og formentlig tænkt som musik, der dengang kunne spilles rundt i hjemmene. Det er tre karakterstykker op. 18 “Hornet lyder og Trommen gaaer” med satsbetegnelserne “Bortrejse - Valpladsen - Hjemkomst”.

Messingkvintetten fra Slesvigske Musikkorps med Henrik Rønnow, trompet; Martin Knudsen, trompet; Morten W. Eriksen, horn; Mette Krüger, basun og Lars B. Olsen, tuba medvirker i samspil med organist Niels Erik Aggesen på orgel. Derudover medvirker Trinitatis Kirkes Pigekor suppleret af en række herrestemmer fra andre kor under ledelse af kirkens organistassistent Dennis Fick.

 

 

Morgensang i Trinitatis Kirke

Lørdag den 6. juli kl. 9.30

Mød komponisten Søren Birch og tekstforfatter Benedicte Præstholm, der har skrevet de tre nye Danmarkssange til 5. og 6. julifesten 2019. 

Komponist og tekstforfatter fortæller, og de fremmødte lærer at synge de nye sange. 

Desuden synger Trinitatis Kirkes Pigekor genfundne sange af J.P.E. Hartmann.

Niels Erik Aggesen, dirigent 

Dennis Fick, orgel

Ved morgensangen 6. juli i Trinitatis Kirke bliver der lejlighed til at møde komponisten Søren Birch og tekstforfatter Benedicte Præstholm, der har skrevet de tre nye Danmarkssange til 5. og 6. julifesten 2019, som blev uropført ved Minde- og Festkoncerten dagen forinden.

Komponist og tekstforfatter fortæller om sangene og melodierne, og de fremmødte lærer at synge de nye sange. Desuden synger Trinitatis Kirkes Pigekor en række genfundne sange fra tiden omkring 1850 af J.P.E. Hartmann - sange som kirkens musikudvalgsformand Sven Ingvar Thomasson har fundet i Det Kgl. Biblioteks gemmer.

Efter morgensangen indbydes der til morgenkaffe i sognegården frem til 6.-juliprocessionens start kl. 11.00.

6. Juli Aftenskoncert

Lørdag den 6. Juli kl. 21.00

Der venter tilhørerne en litterær-musikalsk soire med oplæsning af to af Guldaldertidens største forfattere H.C. Andersen og Søren Kierkegaard med musik af bl.a. W.A. Mozart.

Paul Hüttel, oplæsning

Anna Hall, cello

Det er Paul Hüttel, der læser tekster fra Kierkegaards værker og efterladte papirer samt fra H.C. Andersens eventyr. Den fremtrædende skuespiller, oplæsningens grand old mand, Reumert-prismodtageren Paul Hüttel læser teksterne af Kierkegaard og H.C. Andersen, ledsaget af Anna Hall på cello, der spiller musik af Mozart.

Det er forfatteren og filosoffen, mag. art. Jens Staubrand, der har redigeret teksterne og Kierkegaard og H.C. Andersen til dette arrangement. Arrangementet, der varer en halvandens times tid, afsluttes i god tid forud for 6. juli-festens festfyrværkeri fra Fredericia Vold.

Orgelkoncert

Søndag den 29. september kl. 16

PRÆDEBUTKONCERT

Lars Fløe, orgel spiller fransk orgelmusik af Vierne, Alain, Dupré, Gigout, Escaich og Debussy.

Trinitatis Kirke indleder efterårets koncertrække med en præ-debutkoncert på kirkens orgel.

Det er Lars Fløe, der studerer orgel på sidste år i solistklassen ved Det Jyske Musikkonservatorium.  Han debuterer til efteråret 2019 efter at være vendt hjem fra et 12 måneders studieophold i Paris.

I Paris studerede han på Conservatoire de Saint-Maur hos orgelprofessor Éric Lebrun i repertoirespil og hos organiste titulaire ved Saint-Sulpice, Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin, i improvisation.

Til denne orgelkoncert vil Lars Fløe give bud på den rige franske orgeltradition med musik af blandt andre Vierne, Alain, Dupré, Gigout, Bonnal, Cochereau, Escaich og Debussy.

Musikgudstjeneste til Allehelgen

Søndag den 3. november kl. 16

KANTATEGUDSTJENESTE MED ALLEHELGENSKANTATEN “I KOR MED ALLE ENGLE”

Trinitatis Kirke Pigekor

Trinitatis Kirkes Juniorpigekor

Trinitatis Kirkes Børnekor

Niels Erik Aggesen, dirigent 

Dennis Fick, orgel

Allehelgens søndag bliver der mulighed for et genhør med den nyskrevne kantate til AlleHelgen, som Trinitatis Kirkes Pigekor, Juniorpigekor og Børnekor opførte sidste år. De mange medvirkende - ca. 60 korsangere - der alle synger i Trinitatis Kirkes tre forskellige kor, gentager succesen i år.

Det er Jakob Lorentzen, organist i Holmens Kirke, der har skrevet musikken og Lisbeth Smedegaard Andersen, teksten. Der indgår fire nyskrevne Allehelgens salmer og nye tekster til mange nye korsatser, som værket også indeholder. Hele musikgudstjenesten indrammes af to kendte salmer: Den store hvide flok vi se og Dejlig er jorden.

Udover kirkens kor medvirker kirkens organister Dennis Fick ved orglet og Niels E. Aggesen som dirigent og sognepræst Bent Andreasen som liturg.

Concerto Copenhagen

Søndag den 17. november kl. 16.00 

Lars Ulrik Mortensen, dirigent

Musik af J.S. Bach - bl.a. Kaffekantaten og Orkestersuite

Denne søndag får Fredericia og Trinitatis Kirke fornemt besøg. I samarbejde med Fredericia Musikforening arrangeres en koncert med Concerto Copenhagen, der ubetinget er Danmarks fremmeste barokorkester med stor international bevågenhed.

Concerto Copenhagen tourneer over hele verden - Europa, USA, Japan og Australien - og samarbejder med mange af tidens internationalt kendte kunstnere inden for den tidlige musik som f.eks. Emma Kirkby og Andreas Scholl. Orkesteret har indspillet en lang række CD-er og er blevet belønnet med flere prestigefyldte, internationale priser. Lars Ulrik Mortensen er leder af Concerto Copenhagen og er kendt som en af vor tids førende cembalister og kammermusikere. Han modtog i 2007 Leonie Sonnings Musikpris.

Det er således en helt usædvanlig koncert, der venter tilhørerne i Trinitatis Kirke. På programmet står barokmusik af J.S. Bach med bl.a. Orkestersuite nr. 4 og Kaffekantate.

Entre kr. 100,- Billetsalg ved indgangen til kirken fra kl. 15.00

Advents- og julekoncert

Søndag den 1. december kl. 16.00

Trinitatis Kirke Pigekor

Trinitatis Kirkes Juniorpigekor

Trinitatis Kirkes Børnekor

Niels Erik Aggesen og Dennis Fick, dirigent og orgel

Trinitatis Kirkes traditionelle advents- og julekoncert finder som vanligt sted 1. s. i advent, i år søndag d. 1. december kl. 16.

Det er en julekoncert, hvor alle kirkens korsangere medvirker - ca. 60 korsangere, der synger i et af kirkens tre kor: Trinitatis Kirkes Pigekor, Juniorpigekoret og Børnekoret. Korene optræder sammen og hver for sig, og dirigeres af kirkens organister Niels Erik Aggesen og Dennis Fick. Trinitatis Kirkes Pigekor synger bl.a. Jakob Lorentzens “Missa Brevis”. Og fremfor alt indeholder programmet en lang række af vore kendte og traditionelle advents- og julesalmer, hvor også en del af de nyere julesalmer og -sange vil indgå i programmet.

Der spilles ligeledes julemusik på kirkens orgel. Niels E. Aggesen og Dennis Fick har udvalgt enkelte orgelstykker til advents- og juletiden. Endelig får publikum også lejlighed til at får rørt stemmebåndene, idet der også indgår et par fællessalmer i programmet.

Aftensang

Aftensang - hver lørdag kl. 16-16.30 fra midt i november frem til jul

Helt frem til jul er der Aftensang i Trinitatis Kirke hver lørdag eftermiddag kl. 16. Det fortsætter frem til sidste lørdag inden jul - d. 21. december.

”Aftensangen” er et forløb over ca. 30 minutter med sang- og musikindslag, refleksion og fællesalmer til kirkeåret og årstiden. Et forløb, der skaber rum til fordybelse og eftertanke i årets mørkeste tid. Kirkens præster medvirker på skift med en kort refleksion over et valgt tema, og kirkens korsangere synger for på fællessalmerne med Niels Erik Aggesen eller Dennis Fick ved orglet.     

De medvirkende er på skift Fredericia Provstis organister i samspil med kor, instrumentalister og elever fra Den Kreative skole.  

Aftensangen foregår i kirkens kor, og der afsluttes med et glas gløgg i kirkens våbenhus.