Koncerter i Trinitatis Kirke


Trompet og orgel

Søndag den 17. Marts kl. 16.00

Niels Tilma, baroktrompet

Dennis Fick, orgel

Der er musik for orgel og trompet på programmet ved koncerten den 17. marts. Det er Niels Tilma på baroktrompet og organisten Dennis Fick fra Løgumkloster Kirke og tillige organistassistent her ved Trinitatis Kirke, der giver koncert.

Programmet består af fejende, flot og festlig barokmusik for de to instrumenter. Sammen og hver for sig spiller de musik af bla. Bach og Händel.

Det er to meget kompetente musikere vi får at høre: Niels Tilma har studeret baroktrompet på Guildhall School of Music. Siden har han som solist og orkestermusiker spillet med flere barokensembler i England, Sverige og i Danmark med Ensemble Zimmermann og hører til blandt Europas førende baroktrompetister.

Dennis Fick er uddannet organist fra Vestjysk Musikkonservatorium med videregående studier på det Jyske Musikkonservatorium, hvor han i 2015 fik kandidatgrad i korledelse. Til daglig er Dennis Fick organist ved Løgumkloster Kirke og organistassistent ved Trinitatis Kirke.

Påskenat Musikgudstjeneste

Påskelørdag den 20. april kl. 22.00

Trinitatis Kirkes Pigekor

Niels Erik Aggesen, dirigent og orgel

Elli Krog Foldager og Merete Ørskov, liturger

Påskenat i Trinitatis Kirke - lørdag d. 20. april kl. 22.00 - åbnes dørene igen for den meget stemningsfulde musikgudstjeneste, der i ord og toner stiller de store modsætninger op mod hinanden: Lys-mørke og liv-død. En musikgudstjeneste, som med andre ord danner en overgang fra langfredagsmørket til påskemorgenslyset. Niels Erik Aggesen leder koret og spiller enkelte orgelværker; kirkens præster medvirker som liturger.  Det er kirkens eget kor - Trinitatis Kirkes Pigekor - der synger.

Koncerter der markerer 5.-6. juli fejringen

Forpremiere på årets 5. julikoncert

Torsdag den 20. juni kl. 20.00

Musikere fra Slesvigske Musikkorps

Trinitatis Kirkes Pigekor og Juniorpigekor

Herrestemmer fra Christianskirkens Drenge- og Mandskor 

Søren Birch og Niels Erik Aggesen, dirigenter

Dennis Fick og Niels Erik Aggesen, orgel.

Torsdag d. 20. juni arrangeres en “ekstra” 5. julikoncert. Anledningen er det lille jubilæumsår; 170-året for udfaldet fra Fredericia - hvor musikprogrammerne ved koncerterne 5. og 6. juli i Trinitatis Kirke vil indeholde flere ny og ny-fundet historisk musik fra tiden omkring 1850. Allerede ved koncerten d. 20. juni bliver der lejlighed til at skifte bekendtskab med de nye musikværker, inden de igen fremføres 5. og 6. juli.

Årets store nyhed er en komposition, der indeholder tre nye Danmarkssange, som tekstforfatter Benedicte Præstholm - til lejligheden - har skrevet teksten til. Komponisten Søren Birch har skrevet musikken - et stort værk for kor, messingkvintet og orgel. Projektet er støtte af Augustinusfonden, Oticonfonden, VAF-Fonden, Fredericia Kommune og Tove Bjørnshauges Fond. 

Desuden får en hengemt komposition af Niels W. Gade fra 1849 en repremiere. Kirkens musikudvalgsformand Sven-Ingvar Thomasson har fundet noderne på Det Kgl. Bibliotek, og musikken er siden arrangeret af Lars B. Olsen for messingkvintet og orgel. Det har været Gades bidrag til “Ånden fra 1849”, oprindelig skrevet for 4-hændigt klaver og formentlig tænkt som musik, der dengang kunne spilles rundt i hjemmene. Det er tre karakterstykker op. 18 “Hornet lyder og Trommen gaaer” med satsbetegnelserne “Bortrejse - Valpladsen - Hjemkomst”.

Sven-Ingvar Thomasson har ligeledes i Det Kgl. Biblioteks gemmer fundet en række hengemte og glemte sange af J.P.E. Hartmann, sange til tiden omkring 1850. J.P.E. Hartmann var sammen med Niels W. Gade 1800-tallet store danske komponister, der dengang nød international anerkendelse, og som stadig spilles ved koncerter, og hvis sange fortsat er i brug i kirker og sognegårde. Sangene er skrevet for ligestemmigt pigekor og fremføres ved koncerten af Trinitatis Kirkes Pigekor.

Ved koncerten medvirker ud over Trinitatis Kirkes Pigekor Messingkvintetten fra Slesvigske Musikkorps i samspil med organist Niels Erik Aggesen på orgel. Endelig suppleres Trinitatis Kirkes Pigekor af en række herrestemmer fra andre kor under ledelse Søren Birch, der ved koncerten dirigere sit eget værk.

 

 

Minde- og Festkoncert

Fredag den 5. juli kl. 19.00                                       

Musikere fra Slesvigske Musikkorps

Trinitatis Kirkes Pigekor og Juniorpigekor

Herrestemmer fra Christianskirkens Drenge- og Mandskor

Søren Birch og Dennis Fick, dirigenter     

Niels Erik Aggesen, orgel

Trinitatis Kirkes kendte og elskede 5. juli-koncert – Minde- og Festkoncerten - finder sted fredag den 5. juli kl. 19. Koncerten er et led i rækken af Fredericias mange arrangementer i anledning af 5. og 6. juli-begivenheder. Og det er en koncert, hvor hovedvægten ligger på dansk musik fra tiden omkring 1850 og de velkendte 5.-juliværker: Prins Jørgens March, Morgensang fra Elverskud, Altid frejdig og til sidst Kongernes Konge.

I år er der dog i anledning af 170-året for udfaldet en del nyt på programmet. Komponisten Søren Birch har skrevet et nyt værk for kor, messingkvintet og orgel, hvori der indgår tre nye Danmarkssange med - til lejligheden - nyskrevne tekster af Benedicte Præstholm. Projektet er støttet af Augustinusfonden, Otoconfonden og Fredericia Kommune.

Desuden får en hengemt komposition af Niels W. Gade fra 1849 en repremiere. Kirkens musikudvalgsformand Sven-Ingvar Thomasson har fundet noderne på Det Kgl. Bibliotek, og musikken er siden arrangeret af Lars B. Olsen for messingkvintet og orgel. Det har været Gades bidrag til “Ånden fra 1849”, skrevet for to 4-hændigt klaver og formentlig tænkt som musik, der dengang kunne spilles rundt i hjemmene. Det er tre karakterstykker op. 18 “Hornet lyder og Trommen gaaer” med satsbetegnelserne “Bortrejse - Valpladsen - Hjemkomst”.

Messingkvintetten fra Slesvigske Musikkorps med Henrik Rønnow, trompet; Martin Knudsen, trompet; Morten W. Eriksen, horn; Mette Krüger, basun og Lars B. Olsen, tuba medvirker i samspil med organist Niels Erik Aggesen på orgel. Derudover medvirker Trinitatis Kirkes Pigekor suppleret af en række herrestemmer fra andre kor under ledelse af kirkens organistassistent Dennis Fick.

 

 

Morgensang i Trinitatis Kirke

Lørdag den 6. juli kl. 9.30

Mød komponisten Søren Birch og tekstforfatter Benedicte Præstholm, der har skrevet de tre nye Danmarkssange til 5. og 6. julifesten 2019. 

Komponist og tekstforfatter fortæller, og de fremmødte lærer at synge de nye sange. 

Desuden synger Trinitatis Kirkes Pigekor genfundne sange af J.P.E. Hartmann.

Niels Erik Aggesen, dirigent 

Dennis Fick, orgel

Ved morgensangen 6. juli i Trinitatis Kirke bliver der lejlighed til at møde komponisten Søren Birch og tekstforfatter Benedicte Præstholm, der har skrevet de tre nye Danmarkssange til 5. og 6. julifesten 2019, som blev uropført ved Minde- og Festkoncerten dagen forinden.

Komponist og tekstforfatter fortæller om sangene og melodierne, og de fremmødte lærer at synge de nye sange. Desuden synger Trinitatis Kirkes Pigekor en række genfundne sange fra tiden omkring 1850 af J.P.E. Hartmann - sange som kirkens musikudvalgsformand Sven Ingvar Thomasson har fundet i Det Kgl. Biblioteks gemmer.

Efter morgensangen indbydes der til morgenkaffe i sognegården frem til 6.-juliprocessionens start kl. 11.00.

6. Juli Aftenskoncert

Lørdag den 6. Juli kl. 21.30

Der venter tilhørerne en litterær-musikalsk soire med oplæsning af to af Guldaldertidens største forfattere H.C. Andersen og Søren Kierkegaard med musik af bl.a. W.A. Mozart.

Paul Hüttel, oplæsning

Anna Hall, cello

Det er Paul Hüttel, der læser tekster fra Kierkegaards værker og efterladte papirer samt fra H.C. Andersens eventyr. Den fremtrædende skuespiller, oplæsningens grand old mand, Reumert-prismodtageren Paul Hüttel læser teksterne af Kierkegaard og H.C. Andersen, ledsaget af Anna Hall på cello, der spiller musik af Mozart.

Det er forfatteren og filosoffen, mag. art. Jens Staubrand, der har redigeret teksterne og Kierkegaard og H.C. Andersen til dette arrangement. Arrangementet, der varer en halvandens times tid, afsluttes i god tid forud for 6. juli-festens festfyrværkeri fra Fredericia Vold.