Foredrag og livsoplysning

Velkommen til en række af interessante foredrag og inspirerende møder i Sognegården!

Se vores arrangementer nedenfor - de fleste foredrag er gratis, kun kaffen koster lidt.

Find flere informationer i aktivitetsfolderen.


Fredagsmøder - en fredag i måneden kl. 14.30

Kom og mød en række gode fortællere og foredragsholdere til de velbesøgte Fredagsmøder, som Trinitatis Sogn indbyder til. Udover et godt foredrag er der fællessang og hyggeligt samvær over kaffebordet med de mange andre interesserede.

Det er gratis at være med, og man betaler kun kr. 20,- for kaffen.

 

EFTERÅR 2018:

I rækken af fredagsmøder vil vi i efteråret markere flere store begivenheder, der i høj grad har præget både Danmarks- og Verdenshistorien. 100 års dagen for 1. verdenskrigs afslutning i 1918, 50 året for Ungdomsoprøret i 1968 og 170 året for Udfaldet fra Fredericia i 1849.

Tre kendte og spændende danskere vil på baggrund af egne bøger give os et indblik i de forskellige afgørende perioder og den betydning, de har haft for vores samfund og levevis i dagens Danmark.

Find flere informationer om de enkelte fredagsmøder i aktivitetsfolderen.

 

FORÅR 2019: Livsvisdom og livsfortællinger

Forårets tema er livsfortællinger. Vi har bedt fire forskellige fortællere give os deres vinkel på, hvad det er fortællinger rummer af livsvisdom. Så kom og hør, hvad skuespilleren, refugieforstanderen, præsten og kunstneren har at sige om at være menneske i tiden. Mellem det, der er nu, og det, der er ved at forandres eller forvandles hen mod noget andet. Kirkegaard taller om, at mennesket er bestemt af tiden og evigheden, der berører hinanden netop i øjeblikket.

Find flere informationer om forårets fredagsmøder i aktivitetsfolderen.   


Aftenmøder

Fællesskab og samtale er en vigtig del af aftenmøderne i Trinitatis. At vi på baggrund af gode foredrag om vores fælles livsvilkår og kulturhistorie kan engagere mennesker i en samtale med hinanden. Det er der også altid lejlighed til, når vi inviterer til aftenforedrag, hvor tiden er god til at lytte og vi har fundet ro efter dagens mange gøremål.

Vi holder 2-4 aftenmøder i løbet af året i Sognegården og enkelte gange i kirken, det afhænger af emnets karakter. Ofte er disse foredrag arrangeret i fællesskab med gode samarbejdspartnere som Museets Venner og Fredericia Bibliotek.

Find flere informationer i aktivitetsfolderen.


Fyraftensmøder

Fyraftensmødet i Trinitatis Sognegård giver i en kort form mulighed for at koncentrere sig om et udvalgt emne. Ved mødet sætter vi fokus på verden - på mystik og mirakel og tro på den ene side - og alt det vi ved på den anden side. Fyraftensmødet foregår fra kl. 16.30-18.00 og på en god times tid vil vi blive klogere på et stort emne. Der indgår en forfriskning.

Se mere i aktivitetsfolderen. 


Vild med litteratur og film

Har man læst en bog eller set en film, som har påvirket ens følelser og tanker, kan man savne at få en god snak med andre om, hvad det var, der gjorde så stort indtryk. Det kan omvendt også være, at der var ting, man ikke forstod og derfor gerne vil høre om andres oplevelse af.

I den kommende sæson mødes vi 5 tirsdage og en torsdag kl. 19.30 – 21.30 for at debattere romaner, noveller og film.

I reglen er det en af deltagerne, som har valgt bogen og kommer med et oplæg til samtalen – men det er ikke noget krav for at komme og være med. Enkelte gange samarbejder vi med Fredericia Bibliotek om at invitere en forfatter til at komme og holde foredrag om sin bog (se nedenfor).

Bøgerne vil blive lånt hjem via Fredericia Bibliotek og kan afhentes i Trinitatis Sognegård.

Elli Krog Foldager leder aftenerne, hvor der også er tid til kaffepause og samtale ved bordene. Det er gratis at deltage. Kaffen koster kr. 20.

 

Litteraturaftener i samarbejde med Fredericia Bibliotek

I løbet af året samarbejder vi med Fredericia Bibliotek om to større litteratur arrangementer: 
En litterær baggårdsvandring og et forfatterforedrag.

Find flere informationer i aktivitetsfolderen.

 

 


Kunstudstillinger i Sognegården

Sognets kunstudvalg viser hvert år et par spændende udstillinger.
Vores mål er såvel at vise kunstnere, der arbejder med livsnære emner samt give mulighed for, at nogle gode lokale kunstnere kan vise deres arbejder. Udstillingen er i den store mødesal og kan ses ved arrangementer og i øvrigt når Sognegården er åben, dog ikke mandag og fredag, og i weekenden kun ved møder og arrangementer.  

Læs mere om kommende udstillinger.