Fredagsmøder i Sognegården

En fredag i måneden kl. 14.30

Kom og mød en række gode fortællere og foredragsholdere til de velbesøgte Fredagsmøder, som Trinitatis Sogn indbyder til. Udover et godt foredrag er der fællessang og hyggeligt samvær over kaffebordet med de mange andre interesserede.

Det er gratis at være med, og man betaler kun kr. 20,- for kaffen.

 

EFTERÅR 2017: Livet er det dejligste eventyr

I efteråret handler fredagsmøderne om forskellige vinkler på det her sære, sjove og forunderlige liv, hvor vi skal høre tre stærke fortællere og litteraturfortolkere, som vil oplive og oplyse, når vi spejler vores liv i de store fortællinger.

Find flere informationer om de enkelte fredagsmøder i aktivitetsfolderen.

 

FORÅR 2018: Derfra vores verden går

Forårets fredagsmøder sætter fokus på, hvad der kan påvirke og måske ligefrem blive drivkraften i et menneskes eller i en organisations eller en hel befolknings måde at handle på, være på og se sig selv i lyset af; er det nationalfølelse, kærligheden til et sted? Er det medmenneskelighed? Er det nød? Eller er det en religiøs eller politisk overbevisning? Mulighederne er mange og vi har inviteret fire kendte danskere, som selv drives af en glødende interesse for en tanke, en epoke, et særligt menneske, et særligt ideal.

Find flere informationer om forårets fredagsmøder i aktivitetsfolderen.