Fredagsmøder i Sognegården

En fredag i måneden kl. 14.30

Kom og mød en række gode fortællere og foredragsholdere til de velbesøgte Fredagsmøder, som Trinitatis Sogn indbyder til. Udover et godt foredrag er der fællessang og hyggeligt samvær over kaffebordet med de mange andre interesserede.

Det er gratis at være med, og man betaler kun kr. 20,- for kaffen.

 

EFTERÅR 2019 / Forår 2020:

I rækken af fredagsmøder vil vi ud fra forskellige vinkler se på spændingsfeltet mellem forandring og forankring.

Det er et stadigt påtrængende spørgsmål, hvordan vi som mennesker i en tid, hvor alt er under hastig forandring formår at holde fast i historien, i værdier og livsgrundlag og føle os hjemme på det sted og i det liv, som vi lever i den tid som er vores. På den ene side med nysgerrighed og trang til at skifte spor og prøve nyt, som kendetegner alle aldre, og på den anden side med spørgsmål om hvad der kan skabe sammenhæng og identitet i menneskers liv.

Vi skal høre om kongehusets rolle og spørge hvad det betyder at have et monarki. Og fortællere og foredragsholdere vil tage os med til Christiansø og Ertholmene og til Limfjordens vande og Læsø.

 

Find flere informationer om de enkelte fredagsmøder i aktivitetsfolderen.