Fredagsmøder i Sognegården

En fredag i måneden kl. 14.30

Kom og mød en række gode fortællere og foredragsholdere til de velbesøgte Fredagsmøder, som Trinitatis Sogn indbyder til. Udover et godt foredrag er der fællessang og hyggeligt samvær over kaffebordet med de mange andre interesserede.

Det er gratis at være med, og man betaler kun kr. 20,- for kaffen.

 

EFTERÅR 2018:

I rækken af fredagsmøder vil vi i efteråret markere flere store begivenheder, der i høj grad har præget både Danmarks- og Verdenshistorien. 100 års dagen for 1. verdenskrigs afslutning i 1918, 50 året for Ungdomsoprøret i 1968 og 170 året for Udfaldet fra Fredericia i 1849.

Tre kendte og spændende danskere vil på baggrund af egne bøger give os et indblik i de forskellige afgørende perioder og den betydning, de har haft for vores samfund og levevis i dagens Danmark.

Find flere informationer om de enkelte fredagsmøder i aktivitetsfolderen.

 

FORÅR 2019: Livsvisdom og livsfortællinger

Forårets tema er livsfortællinger. Vi har bedt fire forskellige fortællere give os deres vinkel på, hvad det er fortællinger rummer af livsvisdom. Så kom og hør, hvad skuespilleren, refugieforstanderen, præsten og kunstneren har at sige om at være menneske i tiden. Mellem det, der er nu, og det, der er ved at forandres eller forvandles hen mod noget andet. Kirkegaard taller om, at mennesket er bestemt af tiden og evigheden, der berører hinanden netop i øjeblikket.

Find flere informationer om forårets fredagsmøder i aktivitetsfolderen.