Gudstjeneste

Hver eneste søn- og helligdag holder vi gudstjeneste, som regel kl. 10.00. Her gives der mulighed for, midt i de mange almindelige gøremål, at standse op og have en times eftertanke og refleksion over livet, set i lyset af det kristne budskab. Der synges herlige salmer, nye som gamle, og præsterne søger i deres prædiken at lade evangeliets ord kaste lys over de store spørgsmål i livet og over det liv, vi lever med hinanden.

Gudstjenesten er et sted for fordybelse og refleksion, hvor vi må lytte, høre sammen og synge sammen. Bede om Guds hjælp, være fælles i afmagten og være fælles om at udtrykke tro, håb og kærlighed.

Vi har forskellige former for gudstjenester, og vi håber, der er noget, der falder i din smag.

Gudstjenester