Lørdagsdåb

Ud over dåb ved søndagens højmesse, holder vi i Trinitatis fire gange om året lørdagsdåb. For nogle familier er det lettere at samle gæsterne den dag. Lørdagsgudstjeneste ligger placeret om formiddagen kl. 10.30 – og til forskel fra den almindelige højmesse er der ingen altergang, og gudstjenesterne er i højere grad bygget op omkring dåbshandlingen.

En dåbsgudstjeneste varer ca. 40 minutter - afhængig af hvor mange børn, der skal døbes.

I første del af 2019 er der mulighed for lørdagsdåb flg. datoer:

Lørdag den 9. februar kl. 10.30

Lørdag den 6. april kl. 10.30

Vi gør opmærksom på, at gudstjenesten kun finder sted, hvis der er tilmeldte til dåb.