Musikgudstjeneste

I løbet af året vil enkelte gudstjenester i forbindelse med de kirkelige højtider arrangeres som musikgudstjenester. Det betyder, at der vil indgå flere musikindslag i gudstjenesterne end normalt. Musikindslagene kan enten være korsatser eller instrumentale musikstykker, hvor der medvirker udefrakommende solister.

Foreløbig sigtes der mod følgende musikgudstjenester:

Allehelgens søndag - søndag d. 5. november 2017 kl. 10.00 med Trinitatis Kirkes Pigekor og organist Niels Erik Aggesen, der synges satser fra Faurés Requiem. 

1. Juledag - mandag d. 25. december 2017 kl. 10.00, hvor Trinitatis Kirkes Pigekor synger korsatser til julehøjtiden.

1. Påskedag - søndag d. 1. april 2018 kl. 10.00 Der er endnu ikke truffet endelige aftaler.

1. Pinsedag - søndag d. 20. maj 2018 kl. 10.00, hvor Trinitatis Kirkes Pigekor synger sange og salmer til forår og forsommer.

Se kirkebladets omtale af de kommende musikgudstjenester.