Musikgudstjeneste

I løbet af året vil enkelte gudstjenester i forbindelse med de kirkelige højtider arrangeres som musikgudstjenester. Det betyder, at der vil indgå flere musikindslag i gudstjenesterne end normalt. Musikindslagene kan enten være korsatser eller instrumentale musikstykker, hvor der medvirker udefrakommende solister.

Se kirkebladets omtale af de kommende musikgudstjenester.