Musikgudstjeneste

I løbet af året vil enkelte gudstjenester i forbindelse med de kirkelige højtider arrangeres som musikgudstjenester. Det betyder, at der vil indgå flere musikindslag i gudstjenesterne end normalt. Musikindslagene kan enten være korsatser eller instrumentale musikstykker, hvor der medvirker udefrakommende solister.

Foreløbig sigtes der mod følgende musikgudstjenester:

Påskenat - lørdag den 31. marts kl. 22.00 I år er det Lisbeth Smedegaard Andersens nye samling af passionssalmer med musik af Jesper Gottlieb og i flotte korarrangemter af Johannes Buch Andersen, der er den gennemgående musik ved påskenats musikgudstjeneste i Trinitatis Kirke.


1. Påskedag - søndag d. 1. april 2018 kl. 10.00
Der er endnu ikke truffet endelige aftaler.


1. Pinsedag - søndag d. 20. maj 2018 kl. 10.00, hvor Trinitatis Kirkes Pigekor synger sange og salmer til forår og forsommer.

Se kirkebladets omtale af de kommende musikgudstjenester.