Musikgudstjeneste

I løbet af året vil enkelte gudstjenester i forbindelse med de kirkelige højtider arrangeres som musikgudstjenester. Det betyder, at der vil indgå flere musikindslag i gudstjenesterne end normalt. Musikindslagene kan enten være korsatser eller instrumentale musikstykker, hvor der medvirker udefrakommende solister.

Foreløbig sigtes der mod følgende musikgudstjeneste:

Søndag den 4. november kl. 16.00: Musikgudstjeneste til Allehelgen.

Medvirkende:
Trinitatis Kirkes Pigekor og Juniorkoret
Niels Erik Aggesen, orgel og dirigent
Bent Andreasen, liturg

Allehelgens søndag opfører Trinitatis Kirkes pigekor og Juniorkoret en helt nyskrevet kantate til Alle Helgen. Det er Jakob Lorentzen, organist i Holmens Kirke, der har skrevet musikken og Lisbeth Smedegaard Andersen, der har skrevet teksten. Der indgår fire nyskrevne Allehelgens salmer og nye tekster til mange nye korsatser værket også indeholder. Hele musikgudstjenesten indrammes af to kendte salmer: Den store hvide flok vi se og Dejlig er jorden.

Værket er skrevet på bestilling i anledning af Folkekirkens Ungdomskor 50 års jubilæum i 2018 og uropføres i Københavns Domkirke i oktober måned.

Se kirkebladets omtale af de kommende musikgudstjenester.