Du er her: 

Inspiration til tro og liv

Hvor skal vi gå hen med vores glæde eller vores sorg, vores undren og vores tak?

Kirken midt i byen er stærk og rummelig nok til, at vi kan være der, som dem vi er, med hele vores liv.
Kirken er det sted, hvor vi kan udtrykke vores taknemmelighed, når livet er stort – og vi mærker, at vi får langt mere end vi fortjener, hver dag vi er til.

Digteren Søren Ulrik Thomsen udtrykker sin undren og tak for livet sådan: »Det er morgen igen. Det er ikke endnu. Det er nådens tid«. For nåde betyder, at både tilværelsen og tilgivelsen er givet os og ikke noget, vi kan gøre os fortjent til. I kirken kan vi også være med de uperfekte og mislykkede sider af vores liv – eller når vi bærer på sorg og skam og livet går i sort for os, så vi bliver ude af os selv. Trinitatis Kirke henvender sig til mennesker i alle aldre til hverdag og til fest. I kirken holdes dåb, konfirmation, bryllup og begravelser, hvor vi markerer de store dage og finder ord til at fortolke de allerstørste og vigtigste begivenheder i livet. Kirken er det sted, der kan rumme os, helt som dem vi er, både i sorg og glæde.

-----------------------------

Så vi er kirken midt i – både midt i menneskers liv – og midt i byen, hvor det nye Fredericia C nu bliver udbygget som en del af sognet. Hver eneste søn- og helligdag holder vi gudstjeneste, som regel kl. 10.00. Her gives der mulighed for, midt i de mange almindelige gøremål at standse op og have en times eftertanke og refleksion over livet, set i lyset af det kristne budskab. Der synges herlige salmer, nye som gamle, og præsterne søger i deres prædiken at lade evangeliets ord kastelys over de store spørgsmål i livet og over det liv, vi lever med hinanden. Gudstjenesten er et sted for fordybelse og refleksion, hvor vi må lytte, høre sammen og synge sammen. Bede om Guds hjælp, være fælles i afmagten og være fælles om at udtrykke tro, håb og kærlighed.

 

I Trinitatis ønsker vi at inspirere til tro og liv - men også mange andre kirkelige organisationer har noget at byde ind med. 
Klik dig rundt i de forskellige links, vi har sat ind. De kan måske være med til at inspirere til tro og liv?