Medlemmer af Trinitatis Kirkes menighedsråd

Poul Erik Poulsen, formand

Øster Voldgade 20
7000 Fredericia
Mobil 29 43 73 84
pep@trinitatis-kirke.dk

Økonomiudvalg
Aktivitetsudvalg
Menighedsplejen
Stedfortræder for kontaktperson

Lene Blanke, næstformand

Dalegade 97
7000 Fredericia
Mobil 25 56 15 65
lene@blanke.dk

Sekretær
Økonomiudvalg
Menighedsplejen
Diakoniudvalg
Formand for valgbestyrelsen

Birthe Egelund Rasmussen, kontaktperson

Skansevej 1
7000 Fredericia
Mobil 26 11 48 00
Telefon 75 93 15 08
amber@rasmussen.mail.dk
               
Diakoniudvalg
Ansættelsesudvalg

Anders Saxild Pedersen, kasserer

Thorvaldsenvej 31 
7000 Fredericia
Mobil 41 41 65 05
asp@krifa.dk

Økonomiudvalg
Aktivitetsudvalg
Valgbestyrelsen
Ansættelsesudvalg
Børn/unge og familieudvalg

Finn Aage Østergaard, kirkeværge

Dalegade 13
7000 Fredericia
Telefon 76 20 06 66
foe@trinitatis-kirke.dk

Præste- og sognegårdsudvalg
Krematorium

Jørgen Hviid

Johannevej 5
7000 Fredericia
Telefon 75 92 61 30
jh@trinitatis-kirke.dk

Præste- og sognegårdsudvalg
Kirke- og kirkegårdsudvalg
Økonomiudvalg
Kommunikationsudvalg
Tegningsberettiget

Helle Rask

Bjerggade 29, 1. th.
7000 Fredericia
Mobil 24 63 98 96
helle.flensburg.rask@gmail.com               

Aktivitetsudvalg
Kunstudvalg
Frivilligudvalg
Kirke- og kirkegårdsudvalg

Sven Ingvar Thomasson

Skansevej 27
7000 Fredericia
Mobil 71 17 74 73
sven.ingvar.thomasson@gmail.com

Kirke- og kirkegårdsudvalg
Musikudvalg

Linda Lissy Frandsen

Lumbyesvej 14-7,1
7000 Fredericia
Telefon 75 94 16 13
llf@trinitatis-kirke.dk

Kirke- og kirkegårdsudvalg
Præste- og sognegårdsudvalg
Musikudvalg
Krematoriet
Kirkernes Hus

Jytte Ørum Hansen

Lumbyesvej 10-6,5
7000 Fredericia
Mobil 21 95 85 83
jytteorum@gmail.com

Musikudvalg
Kunstudvalg
Valgbestyrelse