Bryllup

Et kirkebryllup er en smuk begivenhed, og en dag som mange ser frem til. Det er helt specielt at stå der i kirken og sige ja til hinanden foran familie, venner og Gud.

Når I vælger at blive gift i kirken, er det både en vielse og en velsignelse af jer. Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset. Men et kirkebryllup handler også om kristen tro, håb og kærlighed. Er I allerede blevet viet på rådhuset, kan I få en kirkelig velsignelse, som kun på få punkter adskiller sig fra vielsen. 

I kan blive gift i Trinitatis Kirke, hvis I bor i sognet, eller på anden måde har tilknytning til sognet. For at blive gift i folkekirken kræver det, at den ene af jer eller I begge er medlem.

Det skal I gøre

Når I har fundet ud af, at I vil giftes, er der en række praktiske ting, I skal have styr på:
Lav en aftale: I skal ringe eller skrive til Kordegnekontoret for at aftale en dato for brylluppet. I kan blive gift i Trinitatis Kirke, hvis I bor i sognet, eller på anden måde har tilknytning til sognet. For at blive gift i Folkekirken kræver det, at den ene af jer eller I begge er medlem. Når I har aftalt en dato for bryllupet og fået bekræftet, hvilken af kirkens præster, der skal vie jer, må I meget gerne kontakte præsten for at aftale et tidspunkt for en samtale.

Skaf en prøvelsesattest: I skal have en prøvelsesattest fra kommunen, som I skal aflevere på Kordegnekontoret. For at få en prøvelsesattest, skal I udfylde og aflevere en ægteskabserklæring. Dette gør I på borger.dk/. Attesten viser, at I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. I skal være opmærksomme på, at prøvelsesattesten kan blive for gammel. Den må højst være udstedt fire måneder inden vielsen.

Vælg vidner: Da vielsen har juridisk gyldighed, skal der være to vidner til stede. Vidnernes navne og adresser noteres i kirkebogen og skal derfor oplyses til Kordegnekontoret.

Vælg navn: Hvis I vil ændre navn i forbindelse med jeres bryllup og navneændringen skal gælde fra jeres bryllupsdag, skal I ansøge om det på borger.dk før vielsen. Indtil 3 måneder efter vielsen er det gratis at få foretaget navneændring, hvis der er tale om navnefællesskab.

Vielsesoptakt og samtale med præsten

Omkring 25 par bliver hvert år viet eller kirkeligt velsignet i Trinitatis Kirke. I foråret indbyder vi det nye års brudepar til en vielsesoptakt-aften, hvor præster og organist fortæller om vielsen i kirken, lige fra ritual og betydning, valg af salmer og musik til de spørgsmål I selv sidder med om pyntning af kirken, fotografering mm.. Alle, der tænker på bryllup eller allerede har besluttet sig, er velkomne til at komme og høre nærmere. Datoen fremgår af vores kalender.

Ud over vielsesoptakten bliver alle kommende brudepar inviteret til en samtale med præsten. Samtalen har to formål: At få planlagt de sidste praktiske detaljer omkring vielsen, bla. salmevalget, og så vil præsten gerne høre jer fortælle lidt om jer selv og jeres forhold, som forberedelse til at skrive en vielsestale. Samtalen har også til formål at snakke om, hvad et ægteskab egentlig er. Hvad betyder det for jer at blive gift og hvad er kærlighed for en størrelse?

I kan lave aftale med præsten ved vielsesoptakten, men I er selvfølgelig også altid velkomne til at ringe eller maile.

Hvad er et kirkebryllup?

Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på Rådhuset. Men et bryllup i kirken er mere end det. Her sætter vi ord på de store følelser i livet; troen, håbet og kærligheden - og brudeparret får med velsignelsen Guds løfte om at styrke og bevare kærligheden mellem i deres ægteskab.

Ved et kirkebryllup læses der fra Bibelen og det giver mening at tale om tilgivelse, pligt, troskab og barmhjertighed.

Mange oplever, at det giver en særlig mening at sige JA til hinanden i kirken, fordi vi også deler andre store øjeblikke i livet her; både de glædelige og triste. 

Gæster og dresscode

Det er desværre en udbredt forestilling, at et kirkebryllup er synonymt med meget planlægning, stor fest og dyrt bryllupstøj. Men til et bryllup i Folkekirken er der ingen dresscode eller krav om mange gæster og dyr fest. I kan sagtens aftale bryllup med kort varsel og blive gift i almindeligt tøj. Hvis I gerne vil have en privat vielse, hvor kun I selv er tilstede, kan præsten hjælpe jer med at finde vidner.

Vielse i det fri

En forsøgsordning i Folkekirken gør det muligt for brudepar at blive kirkeligt viet uden for kirkens rum, når særlige betingelser er opfyldt. Hvis I som brudepar har en særlig tilknytning til et sted og jeres præst kan godkende det, kan vielsen foregå uden for kirken.

Selv om brylluppet foregår i det fri eller måske hjemme hos jer selv, så anvendes det samme vielsesritual som i kirken. Det vil altså være en højtidelighed med salmer, bibellæsninger, velsignelsen og tale til brudeparret.

Det påhviler brudeparret at sørge for det praktiske som f.eks. tilladelse, hvis det er et offentligt sted, alterbord, stole, lydanlæg mm.. Kirkens personale medvirker ikke i denne sammenhæng. Dog kan organisten evt. medvirke, hvis der er et klaver eller lignende til rådighed.

Gammel tradition

Det er faktisk ikke første gang, at danske par kan blive kirkeligt viet uden for kirken. I 1500-1600-tallet var det almindeligt, at præsten viede brudeparrene i deres hjem.

Kontakt gerne jeres præst for yderligere spørgsmål.

Vielse af par af samme køn

Siden 2012 har par af samme køn kunnet indgå ægteskab i Folkekirken. Og par af samme køn, som har indgået borgerligt registreret partnerskab eller borgerligt indgået ægteskab, kan få en kirkelig velsignelse af deres forhold i kirken.

Et bryllup for to af samme køn foregår næsten som et bryllup for mand og kvinde. Forskellen er især, at der ved vielse af et par af samme køn anvendes et ritual, hvor blandt andet ordene ægtemand og ægtehustru er erstattet med ordet ægtefæller. Du kan læse ritualet her.