Fødsel og dåb

TILLYKKE MED DIT BARN!

Dit barns fødsel vil automatisk blive registreret via sygehuset og / eller jordmoderen.

Hvis fødslen ikke er sket på sygehuset og uden en jordmoders tilstedeværelse, skal man selv sørge for at barnet bliver registreret - senest 14 dage efter fødslen.  Bor du her i Trinitatis sogn, skal du henvende dig til vores kordegnekontor.

Hvis I ønsker fælles forældremyndighed, men ikke er gift, skal faren underskrive en "Omsorgs- og ansvarserklæring" senest 14 dage efter fødslen.

Du finder de relevante blanketter på www.personregistrering.dk

Navn - hvornår og hvordan?

Barnet skal navngives senest 6 måneder efter fødslen. Det kan ske i forbindelse med dåben, hvorefter barnets navn kommer til at stå i fødsels-og dåbsattesten. Nogen gange kan det være nødvendigt at få barnet navngivet før dåben ( i forbindelse med rejser mm.), så udfylder og sender du blanketten ”Navngivning” (www.personregistrering.dk) til Kordegnekontoret. Det samme gælder, hvis du har valgt, at dit barn ikke skal døbes.

At barnet først er navngivet er ingen hindring for senere at få det døbt

Det er en stor beslutning at vælge et navn til sit barn. Måske har I tænkt på navne længe inden, jeres barn blev født, men da I så så ham/hende, var navnet helt forkert. Eller måske gav det helt sig selv, hvad den lille skal hedde.
Man må dog ikke kalde sit barn hvad som helst – det sørger navneloven for. På Familiestyrelsens hjemmeside kan du finde en liste over godkendte fornavne.

 

 

Dåb - hvorfor og hvordan?

At blive forældre til en lille ny fylder os både med den største glæde men også med bekymring for, hvordan livet vil blive for vores barn. Ved dåben takker vi Gud for vores barn og barnet får Guds løfte om, at Han altid vil følge det som sit eget barn med sin kærlighed. Dåben betyder også, at dit barn får et univers af fortællinger, sange og traditioner og bliver medlem af kirken. På den måde giver du som forælder dit barn et fundament at stå på – en gave, som varer hele livet.

 

Hvis du ønsker dåb i Trinitatis Kirke, skal du blot tage kontakt til kordegnekontoret for at aftale en dato med angivelse af barnets navn og faddernes navne og adresser. 

Derefter kontakter du den af præsterne, der har den gudstjeneste, hvor dåben skal finde sted, for at  aftale tid og sted for en samtale forud for dåben.

Dåb finder normalt sted ved søndagens højmesse kl. 10.00.

Der er også mulighed for lørdagsdåb i Trinitatis Kirke ca. 1 gang i kvartalet. De aktuelle datoer findes under Gudstjenester

Du kan læse mere om dåb her på folkekirken.dk

 

Faddere

Ofte er det en af forældrene, der bærer og svarer for barnet ved dåben. Man kan også vælge en gudmor eller gudfar til at bære og svare. Vedkommende er så samtidig også fadder.

Før dåben skal I vælge mindst 2 og højst 5 faddere til jeres barn og oplyse deres navne og adresser til kordegnekontoret.

For at kunne være fadder, skal man selv være døbt med den kristne dåb i folkekirken eller en anden kristen kirke. Rent juridisk kan man blive fadder, så længe man er døbt, selvom man har meldt sig ud af folkekirken eller er døbt i en anden kristen kirke.

Faddere kan være familiemedlemmer eller venner - dog ikke børn under konfirmationsalderen.

De fleste oplever det som en stor ære og tillidserklæring at blive bedt om at stå fadder. Det mest almindelige er at vælge faddere, som du har tillid til, og som vil være en del af barnets liv i mange år.

Fadderens opgave er først og fremmest at være vidne til dåben og at tilse, at barnet vokser op i den kristne tro. Det vil derfor være naturligt, at en fadder går i kirke med barnet en gang i mellem eller taler med det om tro og kristendom. 

At fadderne i øvrigt skal tage sig af barnet, hvis der sker forældrene noget, er en skrøne. Fadderne forventes at være en del af barnets liv, uanset om du er der eller ej. Hvis du vil lave en bindende aftale om, hvem barnet skal bo hos i tilfælde af din død, skal du i stedet oprette et såkaldt børnetestamente.

Traditioner - dåbskjole?

I Danmark følger de fleste en gammel tradition, at dåbsbørn har en lang, hvid dåbskjole på. Den hvide farve er festfarven i kirken og ligesom konfirmations- og brudekjolen er dåbskjolen et symbol på, at den som bærer den, er velsignet og elsket af Gud.

 

I nogle familier har man en dåbskjole, der er gået i arv og alle familiens børn er blevet døbt i.

 

Har I ikke en dåbskjole i familien – har vi i Trinitatis fået syet 3 forskellige smukke dåbskjoler, som I meget gerne må låne til dagen. Som noget særligt sørger vi for, at jeres barns navn bliver syet i kjolen og på den måde bliver en del af vores gamle kirkes historie. I kan aftale nærmere om lån af dåbskjole med jeres dåbspræst.

Støtte til dåbsfest

En vigtig del af at få sit barn døbt er også at kunne dele og markere dagen sammen med ens nærmeste. Det koster alt sammen – selv en lille fest – og ikke mindst, hvis man er på kontanthjælp, måske enlig forsørger eller lignende. Er du i den situation, kan du nu søge om økonomisk dåbsstøtte fra Trinitatis Menighedspleje, hvis du holder dåb i Trinitatis kirke. Du skal udfylde et ansøgningsskema, som du får på kirkekontoret eller hos præsten. Støtte bliver givet i form af et gavekort til Fredericia Shopping.