Konfirmation

Da du blev døbt, sagde dine forældre ja på dine vegne. Ved konfirmationen er det din egen tur til at sige ja til den kristne tro. Men først og fremmest betyder konfirmationen, at Gud siger JA til dig ved at bekræfte det løfte, han gav, da du blev døbt. Nemlig løftet om altid at være der for dig. Også når du nu går fra at være barn til at være ung, for konfirmationen er det kirkelige ritual, der markerer overgangen fra barndom og ungdom.

Mange konfirmander er i tvivl, om de nu tror rigtigt eller nok til at blive konfirmeret. Men man kan ikke sætte tro på formler, så det handler ikke om at tro nok. Tro handler også om tvivl. Og så er det så heldigt, at det ikke kun er dig, der skal sige ja ved konfirmationen. Det er nemlig først og fremmest Gud, der bekræfter at være med dig. Så man kan sige, at du ved konfirmationen ikke siger noget om, hvor meget eller lidt, du tror. Men du siger ja til at blive velsignet og til at Gud er en del af dit liv.

Du skal dog være døbt for at kunne blive konfirmeret, så hvis du ikke allerede er døbt, skal du døbes inden konfirmationen. Du aftaler med din præst, hvordan det skal foregå. 

Konfirmandindskrivning

I Fredericia foregår konfirmationsforberedelse og konfirmation i løbet af 7. klassetrin. Inden sommerferien lægges der oplysninger om konfirmation i byens kirker på skolernes intranet. Men du kan allerede nu tilmelde dig konfirmation i Trinitatis Kirke på skemaet her.  

Der er også mulighed for i juni måned at møde personligt op til indskrivning i Trinitatis Sognegård, hvor man kan møde præsten og høre nærmere om forløbet.

Onsdag den 20. juni kl. 16.00-17.00: Elever fra Skt. Knuds Skole

Torsdag den 21. juni kl. 16.00-17.00: Elever fra Afd. Havepladsvej og Friskolen

Konfirmandundervisningen foregår i skoletiden med inddragelse af enkelte hele dage.

Selve konfirmationenen for elever på Skt. Knuds Skole sker søndag den 28. april 2019
Elever fra Friskolen og Havepladsvej konfirmeres lørdag den 4. maj 2019
(Klokkeslet afhænger af, om der er 1 eller 2 hold)

I begyndelsen af foråret afholdes der konfirmandforældreaften i kirken, hvor præsten og organisten gennemgår konfirmationshandlingen, salmevalg mm..

Se mere om konfirmation her: folkekirken.dk - eller kontakt din præst.

Kommende datoer

Har du et barn, der skal konfirmeres i 2019, så sæt allerede nu X i kalenderen.

Søndag den 28. april 2019
Skt. Knuds Skole kl. 10.00

Lørdag den 4. maj 2019
Friskolen kl. 9.30
Havepladsvej kl. 11.00