Konfirmation

Da du blev døbt, sagde dine forældre ja på dine vegne. Ved konfirmationen er det din egen tur til at sige ja til den kristne tro. Men først og fremmest betyder konfirmationen, at Gud siger JA til dig ved at bekræfte det løfte, han gav, da du blev døbt. Nemlig løftet om altid at være der for dig. Også når du nu går fra at være barn til at være ung, for konfirmationen er det kirkelige ritual, der markerer overgangen fra barndom og ungdom.

Mange konfirmander er i tvivl, om de nu tror rigtigt eller nok til at blive konfirmeret. Men man kan ikke sætte tro på formler, så det handler ikke om at tro nok. Tro handler også om tvivl. Og så er det så heldigt, at det ikke kun er dig, der skal sige ja ved konfirmationen. Det er nemlig først og fremmest Gud, der bekræfter at være med dig. Så man kan sige, at du ved konfirmationen ikke siger noget om, hvor meget eller lidt, du tror. Men du siger ja til at blive velsignet og til at Gud er en del af dit liv.

Du skal dog være døbt for at kunne blive konfirmeret, så hvis du ikke allerede er døbt, skal du døbes inden konfirmationen. Du aftaler med din præst, hvordan det skal foregå. 

Konfirmandindskrivning

I Fredericia foregår konfirmationsforberedelse og konfirmation i løbet af 7. klassetrin. Inden sommerferien lægges der oplysninger om konfirmation i byens kirker på skolernes intranet. Du kan tilmelde dig konfirmation i Trinitatis Kirke nederst på siden.

Der er også mulighed for i juni måned at møde personligt op til indskrivning i Trinitatis Sognegård, hvor man kan møde præsten og høre nærmere om forløbet. 

Konfirmandundervisningen foregår i skoletiden med inddragelse af enkelte hele dage.

Selve konfirmationenen for elever på Sct. Knuds Skole sker lørdag den 25. april 2020

Elever fra øvrige skoler konfirmeres lørdag den 2. maj 2020

Der afholdes en konfirmandforældreaften for alle hold i kirken i løbet af året, hvor præsten og organisten gennemgår konfirmationshandlingen, salmevalg mm..

Se mere om konfirmation her: folkekirken.dk - eller kontakt din præst for mere information.

Elever fra Skt. Knuds Skole: Elli Krog Foldager

Elever fra øvrige skoler: NN

Kommende datoer

Har du et barn, der skal konfirmeres, så sæt allerede nu X i kalenderen.

Sct. Knuds Skole

Lørdag den 25. april 2020 kl. 10.00
Lørdag den 24. april 2021 kl. 10.00
Lørdag den 30. april 2022 kl. 10.00


Øvrige skoler (Friskolen, Havepladsvej, Realskolen m.fl.)
Lørdag den 2. maj 2020
Lørdag den 1. maj 2021
Lørdag den 7. maj 2022