Du er her: 

Diakoni og samtale

Det enkelte menneske er uerstatteligt i Guds øjne

I Trinitatis Sogn ønsker vi at drage omsorg for hinanden, når livet er svært. Derfor har vi forskellige tilbud til mennesker, der føler sig ensomme, er i sorg eller har svært ved at få økonomien til at slå til.

Det græske ord for kirkens sociale arbejde hedder ”diakoni” og betyder tjeneste.

Besøgstjeneste til gensidig glæde

Besøgstjenesten formidler hjemmebesøg til mennesker, der har brug for og lyst til at lære et andet menneske at kende, og som har svært ved at komme ud blandt andre. Erfaringen viser, at besøgene kan blive til gensidig glæde og opmuntring for både besøgsvært og besøgsven.

Besøgenes indhold

Besøgsvært og ven kan være sammen om mange ting - fx socialt samvær, samtale, ture ud af hjemmet, fælles oplevelser såsom koncert eller udstillinger, spille kort, højtlæsning m.v. Man finder sammen ud af, hvad besøget skal indeholde. 

Det er ikke meningen at besøgsvennen skal udføre praktisk arbejde i hjemmet. Besøgstjenesten er altid et supplement til den service, der ydes fra det offentlige.

Hvad skal der til for at blive besøgsven?

  • At du har tid, lyst og overskud til at gå på besøg (hyppighed og længde af besøgene aftales nærmere. Det vil typisk være 1-2 timer hver eller hver anden uge) 
  • At du kan lytte
  • At du er trofast og har evne til at skabe en tillidsfuld kontakt
  • At du kan skabe en ligeværdig kontakt 
  • Overholde tavshedspligten

Som frivillig besøgsven inviteres du 1-2 gange om året til at mødes med de andre besøgsvenner, dels for at udveksle erfaringer og at komme på kursus/inspirationsdag. 

Henvendelse og kontakt

Vi arbejder ud fra et kristent værdigrundlag og taler gerne om livets store, vigtige og svære spørgsmål, hvis besøgsværten ønsker det. Besøgsvenner er ganske almindelige mennesker, med den tvivl og usikkerhed det giver. Det er vigtigt, at man er troværdig i en samtale. Der er altid hjælp at hente hos Lisbet, der er ansvarlig for besøgstjenesten. 

Kunne du tænke dig at blive besøgsven eller at få besøg - eller blot høre lidt om besøgstjenesten, så kontakt kirke- og kulturmedarbejder Lisbet Møller Larsen. 

Sorggruppe i Fredericia Provsti

Sorggruppen er et tilbud om et fællesskab, der kan mindske oplevelsen af sorgens ensomhed.

Her mødes voksne, der har mistet et nærtstående menneske ved et dødsfald, hvad enten det er sket for nyligt eller for år tilbage.

I gruppen hjælper man hinanden med at sætte ord på sorgen og savnet, og man mødes med andre, der har oplevet at miste.

Find bl.a. datoer for efterårets sorggruppe og en kort tekst om sorggruppen her.

Hvis du ønsker nærmere information, kontakt sorggruppelederen:

Sognepræst Bente Hjul Johannessen, tlf. 2912 2053, bhjo@km.dk

Sjælesorgssamtaler

Sjælesorg er en gratis og fortrolig samtale med en præst. Sjælesorg betyder omsorg for sjælen, og samtalen vil derfor typisk handle om smerte, frygt, tab, kærlighed, svære valg, skyld, tvivl og tro.

Præsten er en erfaren samtalepartner, som lytter, trøster og tager dig alvorligt. Præsten har absolut tavshedspligt og tavshedsret. Det betyder, at du her kan tale helt frit, også uden frygt for eventuelle sanktioner.

Kirken har tre præster, som du er velkommen til at kontakte når som helst:

Elli Krog Foldager, tlf. 3051 6891, ekf@km.dk

Bent Andreasen, tlf. 5185 4797, bean@km.dk

Merete Ørskov, tlf. 3095 0397, meoe@km.dk (Merete er også korshærspræst og er vant til at tale med socialt udsatte mennesker)

Du kan også få en anonym sjælesorgssamtale med en præst på nettet: www.sjaelesorg.nu/

Menighedspleje

I begrænset omfang er det muligt at søge om økonomisk hjælp i Trinitatis Sogn.

Ved juletid har vi et særligt skema til ansøgning om julehjælp. Det kan hentes på kirkekontoret eller i Kirkens Korshærs Varmestue, Danmarksgade 79.

Skal dit barn døbes eller konfirmeres, og har du brug for økonomisk støtte til det, evt. lån af dåbskjole, kan du kontakte sognepræst Elli Krog Foldager.

Hele Danmarks Familieklub

Sammen er vi bedst. Det gælder for os alle, og derfor har vi oprettet en familieklub for enlige og forældre med børn i sognet. Ideen er, at man mødes ca. hver 14. dag og spiser sammen, leger og udfolder sig med diverse aktiviteter – og får nye venner. Familierne forpligter sig på at være med i mindst et halvt år.

Nærmere info kommer både her på siden, i kirkebladet og i de lokale medier. Kontakt eventuelt kirke- og kulturmedarbejder Lisbet Møller Larsen, hvis du er interesseret i at være med.

Meditation i kirken

Hvis du ønsker ro og fordybelse, er meditation i kirken måske noget for dig.

Meditationen vil have fokus på, hvad Bibelens ord siger til hver enkelt deltager ud fra den konkrete livssituation. Vi sidder omkring kirkens døbefont med hver sin Bibel. I stilhed fordyber vi os i dagens tekst under guidet meditation, og herefter deler vi vores oplevelser og tanker i det omfang, vi hver især har lyst til.

Aftenerne ledes af sogne- og korshærspræst Merete Ørskov. Hun er uddannet retræteleder og har mange års erfaringmed at meditere.

Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage, og man behøver ikke kunne alle aftener.
Tilmelding er ikke nødvendig. Bibler findes i kirken.

 

Se datoer for kommende meditationer - alle dage kl. 19.30 til kl. ca. 20.30

Sjælesorg på nettet

Hvad er Sjælesorg?

Sjælesorg betyder omsorg for sjælen. Sjælesorg er en gratis fortrolig samtale med en præst. På sjælesorg.nu kan du chatte over nettet med en præst om eksistentielle temaer, tab, sorg, mobning, kærlighed, om tvivl og tro. Eller om brud efter skilsmisse, ensomhed, præstations- og eksamensangst eller følelsen af ikke at være god nok eller svære personlige valg.
Sjælesorg er omsorg for sjælen, og det er en mulighed for at chatte med et andet menneske om lige præcis det, som du går og tumler med. Præsten er en erfaren samtalepartner, et medmenneske som lytter, trøster og tager dig alvorligt.
Du behøver ikke være medlem af folkekirken, kristen, eller tro på Gud for at tale med en præst.

Åbningstider: Mandag - torsdag Kl. 13.30 - 17.00 og 19.00 -22.30